Náhodný obrázek

PICT2468

KONTAKT

ZŠ a MŠ Horní Planá
Jiráskova 186
Horní Planá 382 26
IČO: 60084731
tel:  +420-380738121

skola@horniplana.cz 

datová schránka: ymj6u8d 

www.zshorniplana.cz

ZŘIZOVATEL

Město Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá 382 26
IČO: 00245895
tel:  +420-380724410
mu@horniplana.cz
www.horniplana.cz

Náš MŠ facebook

MŠ facebook

Klikněte pro zobrazení!

scio.cz

Zlatý certifikát společnosti Scio

ZŠ, MŠ, Družina31. 1. 2019 Posměch tady nechceme

Poslední lednový den je již tradičně spojen s předáváním pololetního vysvědčení. My jsme tuto událost spojili s celoškolní akcí nesoucí název Posměch tady nechceme. Tento den jsme se neučili podle rozvrhu, ale třídní učitelé strávili celé dopoledne se svojí třídou. Povídali jsme si, malovali, hráli hry.21.12.2018 Včelaření

Včelaření
UŽ VÍME, že v prostředí lidského obydlí se utváří zvláštní společenství rostlin a živočichů. Je to společenstvo uměle vytvořené člověkem.13. 12. 2018 Vánoční dílny

 

 4.12. 2018 Dějepisná olympiáda

Školní kolo Olympiády z dějepisu
V úterý 4.12. se na naší škole uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Zúčastnilo se jí 10 žáků a v letošním školním roce byly hlavním tématem české středověké dějiny. V 18 úkolech řešili nejen klasické otázky, ale také vědomostní kvízy a doplňovací cvičení.
Nejúspěšnější účastníci : 1. Marek Kryštof – úspěšnost 61,5%
2. Maxmilián Sobek – úspěšnost 50%
3. Radek Ryneš – úspěšnost 44%

  

Stanovení stravného v ŠJ MŠ od 1.5.2019

Vzhledem k růstu cen potravin stanovuje ředitelka ZŠ a MŠ od 1.5.2019 ceny stravného v SŠ MŠ takto :

 
Ceny v Kč                     Přesnídávka        oběd            svačina

 AKCE NA MĚSÍC DUBEN

2.4.2019 Divadlo Kic.
9.4.2019 Zápis předškoláků do ZŠ, od 15 hodin.
15.4.2019 Velikonoční dílna pro děti a rodiče, od 15 hodin.
24.4.2019 Divadlo Zvoneček (Jarní pohádka).
24.4.2019 Třídní schůzka Žabky v budově MŠ, od 15.30 hodin (účast nutná).
25.4.2019 Brigáda - úklid školní zahrady, od 15 hodin.
30.4.2019 Pálení čarodějnic - zahrada MŠ, od 17 hodin.17. 4. 2019 Velikonoce v družině

I na letošní svátky jara jsme se ve školní družině pečlivě připravili. Při tradičním tvoření v  knihovně si děti vyrobily velikonoční přání. Ten, kdo si přinesl květníček a zem, si mohl zasít jarní osení. Na vajíčka jsme si z papíru poskládali stojánek. Velikonoční obrázky jsme tvořili pomocí prstových barev a barevných papírů. Jako dekoraci si děti vytvořily zápichy.

Všem přejeme hezké a slunečné Velikonoce!6. 4. 2019 Turistický kroužek

Železniční zastávka Žlábek byla výchozím bodem prvního jarního výšlapu našeho turistického kroužku. Trasa vedla kolem Olšova, přes obec Žlábek,  Jelm, Stifterovu stezku k rozhledně a poté do Horní Plané. Cestou jsme mnohokrát zastavovali, abychom si přečetli informační tabule, ale také abychom se posilnili. Děti byly skvělé! Sledovaly okolí a ptaly se na vše, co viděly či našly v lese.