Náhodný obrázek

P1160652

KONTAKT

ZŠ a MŠ Horní Planá
Jiráskova 186
Horní Planá 382 26
IČO: 60084731
tel:  +420-380738121

skola@horniplana.cz 

datová schránka: ymj6u8d 

www.zshorniplana.cz

ZŘIZOVATEL

Město Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá 382 26
IČO: 00245895
tel:  +420-380724410
mu@horniplana.cz
www.horniplana.cz

Náš MŠ facebook

MŠ facebook

Klikněte pro zobrazení!

scio.cz

Zlatý certifikát společnosti Scio

Ve školních rocích 2017/2018 a 2018/2019 realizujeme projekt EU - OP VVVSpolupráce

Díky projektu ZŠ a MŠ Horní Planá - Šablony 2017 (reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007363) byla poskytnuta podpora Základní škole a Mateřské škole Horní Planá formou projektů zjednodušeného vykazování a to ve výši 901 914,00Kč. Projekt podporuje prohloubení spolupráce pedagogů prostřednictvím tandemové výuky, dále pomáhá škole při společném vzdělávání dětí / žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity doučování žáků základní školy (ohrožených školním neúspěchem).