Náhodný obrázek

P1160651

KONTAKT

ZŠ a MŠ Horní Planá
Jiráskova 186
Horní Planá 382 26
IČO: 60084731
tel:  +420-380738121

skola@horniplana.cz 

datová schránka: ymj6u8d 

www.zshorniplana.cz

ZŘIZOVATEL

Město Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá 382 26
IČO: 00245895
tel:  +420-380724410
mu@horniplana.cz
www.horniplana.cz

Náš MŠ facebook

MŠ facebook

Klikněte pro zobrazení!

scio.cz

Zlatý certifikát společnosti Scio

Provoz školní jídelnyŠkolní jídelna při ZŠ Horní Planá zajišťuje školní stravování žáků a závodní stravování zaměstnanců školy, v souladu s platnými právními předpisy a řídí se výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančního normativu na nákup potravin. Seznam aktuálních právních předpisů najdede v samostatném článku a jejich plné znění si můžete přečíst , mimo jiné na internetové adrese http://portal.gov.cz/portal/obcan/ v sekci Vyhledávání v zákonech.
Dále poskytuje stravu cizím strávníkům za úplatu.

CENY OBĚDŮ:
Kategorie
6 - 10 let: 20,- Kč
11 - 14 let: 22,- Kč
15 let a více: 24,- Kč
cizí strávníci: 60,- Kč
Žáci jsou zařazování do cenových kategorií na dobu jednoho školního roku a to podle věku kterého dosáhnou v průběhu školního roku (tj. od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku.).
Například pokud dítě dosáhne 11-ti let v srpnu 2013, je zařazeno do kategorie 11- 14 let už od 1.9.2012 a cena jednoho oběda je pro ně 22,- Kč.

VÝDEJ OBĚDŮ:
Od 11:30 do 12:00 pro strávníky odebírající stravu do jídlonosičů (1. den nemoci a cizí strávníci)
Od 11:30 do 13:30 pro ostatní strávníky
Prosíme strávníky odebírající stravu do JÍDLONOSIČŮ, aby si vyzvedli oběd do 12:00 hod. V případě pozdějšího příchodu, kdy už chodí žáci, se musíte s jídlonosičem zařadit do fronty.

PŘIHLAŠOVÁNÍ: Den předem do 14:30 hod.
ODHLAŠOVÁNÍ: Den předem do 14:30 hod. - výjimka pro dojíždějící: v případě náhlého onemocnění do 7:00 hod.ráno
Obědy si můžete přihlásit nebo odhlásit v jídelně na předepsaném formuláři, osobně v kanceláři školní jídelny nebo na telefonním čísle 380738210. Můžete nechat vzkaz na záznamníku.

PLACENÍ:
Obědy se platí dopředu v hotovosti v kanceláři školní jídelny, poslední 2-3 dny předcházejícího měsíce. Cena odhlášených obědů se odečte od částky na následující měsíc.
Vyúčtování přeplatků provádíme k 31.12.201 nebo na požádání.
na požádání.