Náhodný obrázek

P1160652

KONTAKT

ZŠ a MŠ Horní Planá
Jiráskova 186
Horní Planá 382 26
IČO: 60084731
tel:  +420-380738121

skola@horniplana.cz 

datová schránka: ymj6u8d 

www.zshorniplana.cz

ZŘIZOVATEL

Město Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá 382 26
IČO: 00245895
tel:  +420-380724410
mu@horniplana.cz
www.horniplana.cz

Náš MŠ facebook

MŠ facebook

Klikněte pro zobrazení!

scio.cz

Zlatý certifikát společnosti Scio

Desatero pro prvňáčkaDESATERO PRO PRVŇÁČKA

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.

2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z

mých kamarádů nemusel na mne čekat. Umím na tkaničce udělat mašličku.

3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.

5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.

6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami.

7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.

8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.

9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.

10. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

 

 

DESATERO PRO RODIČE PRVŇÁČKA

1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka.

 

 

2. Každý den ostrouhám tužky, dítě jich má mít v zásobě několik.

3. Pomáhám dítěti v přípravě školních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je

dáváme do aktovky.

4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.

5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe 2x 15

minut.

6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se

dítě mohlo soustředit na svou práci.

7. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.

8. V klidu si povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na

jeho dotazy.

9. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s

dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím

nenásilnou formou jeho rozumové vnímání.

10. Své dítě raději pohladím, pochválím za drobné úspěchy. Snažím se nezlobit se,

když se mu ve škole něco nedaří.

V září nastává v životě šestiletých dětí důležitá změna - mění se ve školáky a

zůstanou jimi řadu let. Na úspěšném začátku velmi záleží. Zkušenosti z první třídy

rozhodují často i o dalších školních letech a o vztahu dítěte ke škole vůbec. Aby byly

první krůčky kluků a holčiček ve škole co možná nejsnazší, je třeba, aby už z domova

přišli vybaveni určitými dovednostmi. Pokud si nejste jisti, zda je váš prvňák - čekatel

na první třídu dobře připraven, přečtěte si pozorně následující

zásady:

 

Dítě, které jde do první třídy, by mělo umět:

- správně vyslovovat všechny hlásky;

- umět poslouchat pozorně pohádku nebo jiný text a zjednodušeně

vyprávět obsah

- umět reagovat i na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý

nákup;

- být schopné pracovat samostatně ve skupině dětí, jak je zvyklé v mateřské škole

nebo v zájmovém kroužku;

- vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň 15 minut a být schopné práci dokončit

- umět recitovat básničku, zazpívat písničku;

- vědět, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik je mu let, znát dny v týdnu;

- hrát jednoduché hry - domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle;

- počítat do pěti;

- umět držet správně tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k

rameni, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíře;

- vystřihovat jednoduché tvary;

- poznat sluchem první a poslední hlásku ve slově;

- být samostatné v oblékání, umět si zapnout knoflíky, zavázat tkaničky, samostatně

dodržovat hygienu, umýt si ruce samostatně se najíst příborem;

- být dost velké, aby uneslo tašku, která i v první třídě může vážit 3 - 4 kilogramy;

- umět pozdravit, poprosit, poděkovat.

Jak vidíte, je toho dost. Není nutné, aby dítě před nástupem do školy umělo číst, psát, počítat a mluvit cizím jazykem. Při poctivé školní práci se toto vše ve škole naučí.

 

 Jak by mu rodič, zákonný zástupce mohl pomoci? Na to

najdete odpovědi v následujícím textu.

Prvňák potřebuje či má mít od rodičů, zákonných

zástupců:

- nárok na vhodný denní režim, na uspořádání dne tak, aby bylo mimo domov co

nejméně (např. aby nemuselo chodit do družiny, pokud to není nezbytně nutné), mělo čas na odpočinek, hru a pobyt venku;

- možnost psát úkoly odpoledne co nejdříve a v první třídě se nezabývat školními

věcmi déle než 30 minut

- rodiče by mu měli zajistit a obstarat všechny věci, které škola vyžaduje, aby se

nedostalo do zbytečných těžkostí či nepříjemných pocitů, pokud mu něco chybí;

- rodiče ho první den do školy doprovodí, slavnostně ho obléknou

- pěkný pracovní koutek včetně psacího stolečku a místa na školní věci;

- právo na klid a pomoc při ranním vypravování, aby šlo do školy dobře naladěné

- na své vlastní tempo, nemělo by slyšet slovo ,,dělej rychle";

- povzbuzovat a chválit, i když rodič třeba není se všemi jeho výsledky spokojen;

- pomoc a dohled rodičů při vypracování domácích úkolů.

Dítě ocení, když si rodiče uvědomí, že škola není to jediné a nejhlavnější, že je řada

dalších činností, které může dítě dělat a být v nich úspěšné.

Rodiče, pokusme se společně, aby vztah mezi námi a dětmi byl takový, aby se o

všem problémech, starostech i radostech dalo otevřeně mluvit a pak se jistě najde i

řešení. Přáli bychom všem začínajícím školákům i rodičům, aby jim škola přinesla

více radostí než starostí.

Na otázku: „Co dítě potřebuje nejvíce?“ je vlastně jediná a stručná odpověď: „Dítě

potřebuje 3 P = pozornost, porozumění a pohodu, především lásku, pochopení,

shovívavost a toleranci, ale nejvíce lásku...

... dítě je třeba upřednostnit, a to vždy a všude. Jde zejména o aktivní účast dítěte, a

to v životě rodiny, ve škole i ve společnosti.“

Pokud by někteří rodiče měli zájem dozvědět se více, mohou použít tento odkaz na stránky MŠMT nebo dostupnou literaturu, např. knihu Je vaše dítě připraveno do první třídy? z nakladatelství Portál.