Náhodný obrázek

P1160657

KONTAKT

ZŠ a MŠ Horní Planá
Jiráskova 186
Horní Planá 382 26
IČO: 60084731
tel:  +420-380738121

skola@horniplana.cz 

datová schránka: ymj6u8d 

www.zshorniplana.cz

ZŘIZOVATEL

Město Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá 382 26
IČO: 00245895
tel:  +420-380724410
mu@horniplana.cz
www.horniplana.cz

Náš MŠ facebook

MŠ facebook

Klikněte pro zobrazení!

scio.cz

Zlatý certifikát společnosti Scio

Březen 2015ŠKOLA NANEČISTO

 Již druhým rokem probíhá projekt Nanečisto, ve kterém se předškoláci a rodiče setkávají jedenkrát týdně v ZŠ a společně s p. výchovnou poradkyní a budoucí třídní učitelkou plní formou her různé úkoly, které jim mají pomoci ulehčit vstup do školy (správné držení tužky, grafomotorika, sluchové a zrakové vnímání aj). Děti se postupně seznamují i s prostředím ZŠ a také dětmi, které neznají z mateřské školky.Návštěva knihovny 16.3.-20.3.2015

V týdnu od 16. - 20. března byla 1. až 3. třída na návštěvě v knihovně v Horní Plané. Paní knihovnice měla pro děti připravené kvízy, hádanky, soutěže o našich autorech a ilustrátorech dětských knih. Děti si také prohlédly knížky v celé knihovně a seznámily se s výpůjčním řádem. Všem se dopoledne velmi líbilo a bylo pro ně i přínosné. Doufáme, že se počet dětí půjčujících si knihy v knihovně do budoucnosti zvýší.

 Finančni gramotnost

Od tohoto školního roku se zaměří na základy finančni gramotnosti i žáci na 1.stupni ZŠ. Seznámí se s vývojem obchodu, penězmi - mincemi, bankovkami, vývojem Kč, cizími měnami, paragony, padělky aj. Žáci pracují formou hry, na interaktivní tabuli, využívajií připravených pracovních listů a využívají k tomu také pravé bankovky a mince. 

 

Foto: http://zshp2015.rajce.idnes.cz/20150317_Financni_gramotnost24.2.2015 Kids on snow na Hochfichtu

V úterý 24.2. jsme se s naší 4.třídou zúčastnili snowboardingového výcviku na Hochfichtu. Zpočátku jsme se učili držet a bezpečně nosit snowboard. Potom jsme se rozdělili do 4 skupin. Každé skupině se věnoval jeden instruktor. No a nezbývalo nic jiného než začít s výukou. V prvopočátku jsme se učili pouze stát na "prkně", sjíždět kopec jako padající list a ti zdatnější i slalom a jízdu na pojízdném koberci. Pochutnali jsme si i na obědě, který pro nás v restauraci připravili. Bylo super, že pro nás už podruhé tuto akci škola zařídila spolu se společností BURTON.