Náhodný obrázek

P1160657

KONTAKT

ZŠ a MŠ Horní Planá
Jiráskova 186
Horní Planá 382 26
IČO: 60084731
tel:  +420-380738121

skola@horniplana.cz 

datová schránka: ymj6u8d 

www.zshorniplana.cz

ZŘIZOVATEL

Město Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá 382 26
IČO: 00245895
tel:  +420-380724410
mu@horniplana.cz
www.horniplana.cz

Náš MŠ facebook

MŠ facebook

Klikněte pro zobrazení!

scio.cz

Zlatý certifikát společnosti Scio

Aktualita z mateřské školy.


21.5.2012 Čtvrtý výlet MŠ do Lince

Celkem čtyřikrát už měly děti naší MŠ možnost navštívit hudební pořad v Brucknerhausu v Linci, a to díky ředitelce MŠ Ulrichsberg, paní Marii Neumüllerové. V letošním roce mělo tuto příležitost 11 předškolních dětí, dvě učitelky a tlumočnice. V pondělí 21.května nás autobus pana Libora Peška za velmi výhodných podmínek dopravil do Ulrichsbergu, rakouská strana pak zdarma poskytla autobus do Lince.12.4.- 14.6.2012 Plavecký výcvik

Celkem 10 lekcí plaveckého výcviku absolvuje 15 nejstarších dětí v krytém bazénu v Českém Krumlově od 12.dubna do 14.června. Kurzovné a dopravu hradí rodiče dětí. Velmi si vážíme sponzorského daru jednoho z rodičů - pana Václava Mareše, který přispěl částkou 6.000,-Kč na dopravu dětí.

 

Foto: http://mshorniplana2012.rajce.idnes.cz/20120512_Plavecky_vycvik/ 10.5. 2012 Maminkám k svátku

Na čtvrtek 10.5. odpoledne děti s učitelkami připravily vystoupení "Maminkám k svátku". Celkem 45 dětí ze všech tříd předvedlo maminkám, co se v naší MŠ učíme - přednášet, zpívat, rytmizovat, pohybem a tanečními prvky vyjadřovat hudbu. Ale také společně se svými kamarády udělat někomu radost, radovat se z pohybu, upevňovat zdravé sebevědomí, nebát se vystoupit před dospělými... Nejstarší děti ukázaly, jak se nenásilnou a hravou formou seznamují s cizím jazykem - angličtinou.23.- 24.4.2012 Zápis dětí do MŠ

Ve dnech 23. a 24.dubna 2012 proběhl zápis dětí do MŠ Horní Planá na školní rok 2012/13. K zápisu přišli rodiče celkem 23 dětí se žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Nejpozději do 18.5.2012 obdrží rodiče písemné vyjádření ředitele ZŠ a MŠ Horní Planá.17.- 20.4.2012 Týden ekopřírodovědy a Den Země

Týden od 17. do 20.4. byl zaměřen na vztah k životnímu prostředí a třídění odpadů. Učitelky sehrály komickou scénku "Anežka a Fanda na výletě" a na dětech pak bylo vyhodnotit jejich chování v přírodě, napravit chyby, sebrat a do kontejnerů roztřídit rozházené odpadky po lesním hodování Anežky a Fandy. Dočkaly se za to pochvaly a malé odměny. S chutí se poté v rukavicích pustily do sbírání odpadků v blízkém okolí MŠ (schodiště a loučka "u pávů", okolo kostela, přilehlé části parku atd.).30.3.2012 Vystoupení pro seniory

V pořadí třetí vystoupení pro seniory z Českého Krumlova v Centru Adalberta Stiftera si připravily učitelky s předškolními dětmi. 30.3.2012 předvedly při hudebním doprovodu pohybovou improvizaci a zpěv o jaru, trávě, vodě, slunci. Akce byla zároveň setkáním s dětmi z MŠ Ulrichsberg, které tradičně zařadily vystoupení sboru. V závěru nás čekalo překvapení v podobě dárku - velké krabice se čtyřmi sekačkami trávy na hraní.29.3.2012 Les naší Šumavy

Jak vypadá šumavský les, jaké stromy, rostliny, zvířata v něm můžeme vidět... O tom všem a dalších zajímavostech si přišla s nejstaršími dětmi povídat a hravou formou seznamovat paní Helena Flíčková a ing.Zdeněk Kalita z Národního parku a CHKO Šumava. Jak se ukázalo, děti naší MŠ mají velmi dobré znalosti o přírodě, a tak pro ně nebylo složité pojmenovat, správně třídit a přiřazovat obrázky a přírodniny. Akce byla nejen poučná ale i zábavná - společně si zahrály hru na procvičení sluchového vnímání.22.12.2011 Vánoční pohádka

Poslední akcí roku 2011 bylo společné setkání dětí, rodičů a sourozenců při zdobení vánočního stromu a vystoupení s krátkým programem v KIC Horní Planá 22. prosince odpoledne. A protože k Vánocům patří pohádky, přijelo nám divadlo Zvoneček zahrát krásnou "Vánoční pohádku" a navodit tu správnou sváteční atmosféru. Zájem o tuto akci byl velký a ukázalo se jako rozumné uspořádat ji v sále KIC. Děkujeme za ochotu a vstřícnost L.Štěpánkovi.5.12. a 21.12.2011 Děti a senioři

V adventním čase jsme potěšili i naše seniory v hornoplánském Domově důchodců. V pondělí 5.12. se za nimi vydala tlupa čertíků trochu je pozlobit a pošimrat metličkou. Ve středu 21.12. pak pro ně děti vystoupily s vánočním pásmem říkadel, básní a písní.

 15.12.2011 Vánoční tvořivá dílna

Ve čtvrtek 15.12. měli rodiče možnost společně s dětmi vyrábět při vánoční tvořivé dílně ozdoby a dekorace na vánoční strom. Při koledách a voňavém čaji tvořily maminky a jeden odvážný tatínek ozdoby a řetězy většinou z papíru a přírodních materiálů. Je jen škoda, že si víc rodičů nenašlo čas přijít se s námi podělit o nápady.