Náhodný obrázek

PICT2461

KONTAKT

ZŠ a MŠ Horní Planá
Jiráskova 186
Horní Planá 382 26
IČO: 60084731
tel:  +420-380738121

skola@horniplana.cz 

datová schránka: ymj6u8d 

www.zshorniplana.cz

ZŘIZOVATEL

Město Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá 382 26
IČO: 00245895
tel:  +420-380724410
mu@horniplana.cz
www.horniplana.cz

Náš MŠ facebook

MŠ facebook

Klikněte pro zobrazení!

scio.cz

Zlatý certifikát společnosti Scio

Aktuality ZŠ

Aktuality - Základní škola.


7.6.2019 Výlet do Stožce

V pátek 7.6. se děti 1. a 2. třídy zúčastnily školního výletu do přírody. Vydaly se do Stožce a společně s p. Heřmánkovou z VLS si prošly stezku lesem, kde plnily různé úkoly a hrály hry. Počasí nám přálo a děti si domů odnesly plno nových poznatků o přírodě.

https://www.rajce.net/a161174718.6.2019 Vyhodnocení přírodovědné soutěže

Žáci naší školy se opět i v letošním školním roce zúčastnili přírodovědné soutěže NPŠ ve školních lavicích. Dva nejlepší z každé třídy postoupili do II. kola. Nejlepšího umístění dosáhla Jasmínka Jirásková - 2.místo a Jiřík Pešl - 12.místo ze 35 účastníků. Jasmínka pak byla pozvána na slavnostní předávání diplomů a cen ve Stožci. Gratulujeme a patří jim oběma poděkování za pěknou reprezentaci školy.

 

https://www.rajce.net/a161195064.6.2019 - Opékání špekáčků s Domovem důchodců

Společné opékání špekáčků s Domovem důchodců
Předposledním letošním setkáním sedmáků s obyvateli Domova důchodců bylo společné posezení u ohně. Žáci pomáhali s opékáním špekáčků a přípravou pokrmů pro babičky a dědečky a zazpívali několik písní. Počasí bylo velice přívětivé a společně strávené odpoledne bylo dalším kamínkem v mozaice vzájemné spolupráce.
https://zshp2018.rajce.idnes.cz/Spolecne_opekani_spekacku_7._trida/
Ivo Černý

 

27.5.2019 - Sedmáci v NP Šumava (Stožec)

Sedmáci za poznáním fauny a flóry Šumavy
Poslední květnové pondělí se ve spolupráci se Střediskem enviromentální výchovy ve Stožci vydalo 14 žáků sedmé třídy na celodenní program, jehož cílem bylo v dopoledních hodinách seznámit se se životem perlorodky a v odpoledních hodinách poznat květenu a živočichy na území Národního parku Šumava. Velmi zajímavé a poutavé vyprávění našeho průvodce Jakuba nás všechny brzy pohltilo a získali jsme mnoho nových poznatků při mnoha soutěžích, které si pro nás Jakub připravil.27.5.2019 Nanečisto

V pondělí 27.5. proběhlo poslední setkání školy "Nanečisto". Počasí nám moc nepřálo, děti plnily pouze několik úkolů v přírodě, ale na opékání buřtíků už nedošlo, protože se spustil déšť. Tak zase až v září, ale už opravdově! Smile23.5.2019 Waldjugendspiele Pasov

Jako každý rok, tak se i letos třeťáci zúčastnili přírodovědné soutěže v Pasově. Byli rozděleni do skupin spolu s třeťáky z Tiefenbachu. Soutěžili v různých disciplínách (např. stavění střechy či přenášení klád) a především ve znalostech o lese, zvířatech a stromech. Důležitá je při tom spolupráce českých i německých dětí. Letos se akce vydařila, dětem se velmi líbila a dokonce si našly i nové kamarády.
16. 5. 2019 Hlídky mladých zdravotníků

V letošním roce oslavilo hnutí Českého červeného kříže stoleté výročí od svého vzniku. Jednou z akcí, které tato organizace pořádá, je i soutěž Hlídky mladých zdravotníků, které se 16. května zúčastnili     i žáci naší školy.

V kategorii mladších žáků soutěžily samé dívky: L. Šimová, N. Mrázková, K. Oupická a L. Stoiková. Pro většinu z nich to byla první zkušenost v této soutěži. Vyzkoušely si obvazovou techniku, transport raněného, standardní i improvizované ošetření a vybojovaly krásné 5. místo       z deseti družstev.15. 5. 2019 Mc Donald´s Cup

Tento fotbalový turnaj je určen pro žáky 1. stupně.13.5.2019 Exkurze do LŠ Nová Pec

Exkurze v lesní školce v Nové Peci se sedmákům vydařila
Ve spolupráci s Vojenskými lesy ČR naše škola zorganizovala v rámci Týdne lesů pro žáky sedmé třídy prohlídku lesní školky v Nové Peci. Ti se seznámili nejen s činnostmi tohoto střediska, ale i s odbornými informacemi o výsadbě jehličnatých i listnatých porostů, o jejich pěstování, logistice a strojovém parku, jenž pomáhá ulehčovat alespoň částečně náročnou práci zdejších zaměstnanců.
Velké poděkování patří paní Heřmánkové, která nám celou akci pomohla uskutečnit.
https://zshp19.rajce.idnes.cz/Lesni_skolka_Nova_Pec/
Ivo Černý