Náhodný obrázek

P1160652

KONTAKT

ZŠ a MŠ Horní Planá
Jiráskova 186
Horní Planá 382 26
IČO: 60084731
tel:  +420-380738121

skola@horniplana.cz 

datová schránka: ymj6u8d 

www.zshorniplana.cz

ZŘIZOVATEL

Město Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá 382 26
IČO: 00245895
tel:  +420-380724410
mu@horniplana.cz
www.horniplana.cz

Náš MŠ facebook

MŠ facebook

Klikněte pro zobrazení!

scio.cz

Zlatý certifikát společnosti Scio

Přírodovědný kroužek - první pololetíPřírodovědný kroužek za sebou má první polovinu svého letošního fungování. Během této doby jsme se s celkem deseti dětmi od 4. do 7. třídy seznámili s různými biologicko-chemickými tématy. Děti si vyzkoušely, jaké to je být vědcem a zkoumat přírodu. Během kroužků zkoumaly různé části rostlin (šišky, mechorosty pod mikroskopem, pupeny dřevin) či jejich fluorescenci pod UV zářením. Testovaly též pH různých potravin a přípravků, které najdou v domácnosti, jako je ocet, citrónka, minerální voda, mýdlo, šampon či jedlá soda. Vyzkoušely si, jak napsat neviditelné písmo několika jednoduchými způsoby a jak jej přečíst. Před Vánocemi jsme společně s dětmi vyráběli šišková ptačí krmítka, která jsme poté pověsili na keříky před budovou školy. Po Vánocích se náš kroužek spojil s lesní pedagožkou z VLS, paní Heřmánkovou, a prozkoumali jsme, co vše lze najít v našich lesích. Viděli jsme velké množství přírodnin, jako jsou šišky, větvičky, plody, listy či kůry dřevin, ale také paroží a kožešiny lesní zvěře.
V druhé polovině školního roku nás čeká spousta dalších pozorování, zkoumání či experimentů a poznávání kouzla přírody.

Fotografie z některých lekcí kroužku zde: https://zshp19.rajce.idnes.cz/Prirodovedny_krouzek_-_prvni_pololeti/