Náhodný obrázek

P1160624

KONTAKT

ZŠ a MŠ Horní Planá
Jiráskova 186
Horní Planá 382 26
IČO: 60084731
tel:  +420-380738121

skola@horniplana.cz 

datová schránka: ymj6u8d 

www.zshorniplana.cz

ZŘIZOVATEL

Město Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá 382 26
IČO: 00245895
tel:  +420-380724410
mu@horniplana.cz
www.horniplana.cz

Náš MŠ facebook

MŠ facebook

Klikněte pro zobrazení!

scio.cz

Zlatý certifikát společnosti Scio

24. 1. 2018 Kyberšikana aneb nebezpečí internetuDne  24. 1. navštívili naši třídu dvě pracovnice z neziskové organizace Portus z Prachatic s programem zaměřeným na kyberšikanu. Cílem programu bylo seznámit žáky s aktuálními trendy v oblasti zneužívání informačních technologií a uvědomění si rizik sociálních sítí. Program probíhal jak formou ústní, tak i hravou.


Žáci se seznámili s následujícími pojmy a jejich významem:


-    Happy Slapping - jde o agresivní chování, kdy si agresor vybere náhodnou oběť a fyzicky ji napadne. Celý útok je natočen nebo vyfocen a záznamy jsou následně umístěny na internetu, kde je může vidět téměř každý. 


-    Phishing -  typické je rozesílání e-mailových zpráv, které často vyzývají adresáta k   zadání osobních údajů na falešnou stránku, jejíž podoba je takřka identická s tou oficiální. 


-    Spam - je nevyžádané sdělení masově šířené internetem. 


-    Kyberstalking – je nebezpečné pronásledování, zahrnuje například výhrůžky, falešná obviňování, poškozování dat nebo zařízení, krádeže identity či dat, monitorování počítače, sexuální obtěžování … 


-    Kybergrooming  - označuje chování uživatelů internetu, které má v dítěti vyvolat falešnou důvěru a připravit ho na schůzku, jejímž cílem je nezletilou/zletilou oběť pohlavně zneužít. Útočníci jsou tedy často pedofilové. 


 -    HOAX – poplašná, nepravdivá, nebezpečná zpráva 


-    Sexting  -  označuje elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem. Tyto materiály často vznikají v rámci partnerských vztahů. Takovéto materiály však mohou představovat riziko, že jeden partner z nejrůznějších pohnutek zveřejní fotografie či videa svého partnera.


     Jako velice zábavnou uvítali žáci aktivitu, kdy jim byly na záda přilepeny fotografie, ke kterým jim ostatní spolužáci psali Like  X  Dislike, případně vzkazy. Teprve poté se mohli všichni podívat, co měli na fotografii zobrazeno. Následně diskutovali o tom, co pociťovali, když nevěděli, jaký obrázek mají připevněný na zádech. Tato činnost měla simulovat situaci, kdy na jejich profilu probíhá komunikace k jejich fotografii.  


Na závěr žáci vyplnili dotazník, jak byli s programem spokojeni. Pro zajímavost uvádím:


-    1. Jakou známkou bys ohodnotil dnešní program? 1 – 5x, 2 – 7x, 3 – 3x 


-    2. Jakou známkou bys ohodnotil svou aktivitu v programu? 1 – 2x, 2 – 6x, 3 – 7x


-    3. Co se ti dnes líbilo? Povídání, všechno, celkově to bylo fajn, hry, obrázky na zádech,            když jsme posílali telefon po plachtě, hra s míčkem, videa, ty pani byly fajn 


-     4.Co se ti v dnešním programu nelíbilo? Moc povídání, překládání anglických slov,                  všechno se mi líbilo, když jsem nevěděl, co mám na zádech, videa

 

                                                                        Jana Klímová, třídní uč. 7.tř.

Foto: https://zshp2018.rajce.idnes.cz/20180124_Preventivni_program_v_7._tride_-_Portus/